Recycling og affaldssortering

Hos Skanroll er “cleantech” et vigtigt forretningsområde.

Vi har siden virksomhedens start taget del i mange projekter vedrørende affald, miljø og genindvinding. Der i gennem har vi fået stor erfaring i områder som tromlesortering og intern transport af affald.

Gennem årene har vi projekteret udstyr til håndtering af mange forskellige affaldstyper såsom sorteringsanlæg til bilskrot, træaffald, industriaffald og husholdningsaffald.

Skanroll har produceret adskillige transportsystemer og specialmaskiner til genvindingsindustrien. Heriblandt affaldssystemer til neddeling og genbrug af hårde hvidevarer, knusning af gamle vinduesrammer, glassortering og håndtering af elektronikskrot.

Gennem et stærkt og veludbygget netværk af samarbejdspartnere er vi klar, hvis et affalds- eller genvindingsprojekt kræver specialviden.

Bæredygtige løsninger

“Cleantech”

Worldwide montageerfaring

Innovative medarbejdere

Partnerskab

SORTERINGSANLÆG

Sigteanlæg og affaldssortering

Hos Skanroll opbygger vi sigte- og sorteringsanlæg til mange formål. Her kan nævnes bl.a. jern-, metal- og glassortering.

Vi har gennem årene bygget mange sigte- og sorteringsanlæg, stationære så vel som mobile.

Anlæggene konstrueres og bygges efter specifikke kundekrav. Dermed bliver alt fremstillet til at løse en unik opgave for kunden.

GENINDVINDING

Affaldshåndtering

Skanroll A/S anser affald, miljø og genindvinding som et vigtigt forretningsområde.

 Vi har siden virksomhedens start i 1984 været involveret i mange forskellige projekter vedrørende affald, miljø og genindvinding. Derigennem har vi opbygget meget stor erfaring indenfor specielt tromlesortering og intern transport af affald.

Gennem årene har vi projekteret udstyr til håndtering af mange forskellige affaldstyper, såsom sorteringsanlæg til bilskrot, træaffald, industriaffald og husholdningsaffald.

MILJØ

Tag ansvar med Skanroll

Skanroll har produceret adskillige transportsystemer og specialmaskiner til genindvindings-industrien. Heriblandt affaldssystemer til neddeling og genbrug af hårde hvidevarer og bilruder, glassortering og håndtering af elektronikskrot.

Vi har udviklet og produceret et mobilt sorteringsanlæg. Anlægget, der er skabt ud fra et kundespecifikt ønske, kan bl.a. sortere sten, grus og sand fra organisk affald som f.eks. have-parkaffald. Ydermere kan det sortere de lette fragmenter som flamingo, træ, plastic osv. fra tungt affald, som herefter kan anvendes til bl.a. bundsikring.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Transportsystemer:

Skanroll A/S
Slussi 14
DK- 8620 Kjellerup
Telefon: +45 86 88 28 11
E-mail: skanroll@skanroll.dk

 

Skanroll glad smiley

Ruller, rullestel, valser og tromler:

Skanroll A/S
Lillemøllevej 4
DK- 8620 Kjellerup
Telefon: +45 87 27 07 00
E-mail: oss@skanroll.dk

CVR: DK76211914